אחסון אתרים

העברת אתר לאחסון חדש ובדיקת כתובת דומיין בשרת חיצוני/זמני

שלב שינוי כתובת דומיין לשרת חיצוני הינו חלק בקרת האיכות בהעברת אתר לאחסון חדש.