outlook

1. פתח את תוכנת Outlook 2013 2. לחץ על תפריט קובץ ולחץ על הכפתור עם הפלוס הירוק 'הוספת חשבון'

הוספת חשבון חדש ב-outlook 2013

1. פתח את תוכנת Outlook 2010
2. לחץ על תפריט קובץ ולחץ על הכפתור עם הפלוס הירוק 'הוספת חשבון'

הוספת חשבון דואר אלקטרוני ב-Outlook 2010

 

1. פתח את תוכנת Outlook 2007
2. לחץ על תפריט כלים ובחר 'חשבונות דואר אלקטרוני'

צילום מסך הגדרות חשבון outlook 2007

 

1. פתח את תוכנת Outlook 2003
2. לחץ על תפריט כלים ובחר 'חשבונות דואר אלקטרוני'

פתיחת חשבון דואר אלקטרוני בתוכנת outlook 2003