מדריכים

הכרות עם מערכת סינון הדואר האלקטרוני מערכת MailCleaner היא מערכת לניהול וסינון הודעות דוא"ל נכנסות הנחשדות כהודעות זבל (ספאם) בתיבת הדוא"ל שלך. המערכת תגדיר ותסנן הודעות הנמצאות מעל טווח הנקודות המוגדר מראש ותציג באמצעות דוחות למשתמש על פריטי דואר שנחסמו ותציג אפשרויות לביצוע פעולות הנוגעות לפריט שנחסם. באמצעות המערכת ניתן לבצע התאמות מוגדרות מראש לסינון דוא"ל מכתובות ספציפיות או שמות מתחם. דוחות דואר בהסגר כהגדרה ראשונית המערכת תשלח...מדוע זה חשוב ? בחשבון אחסון מסוג Reseller ישנם מגבלות תעבורה ושימוש בדיסק לפי סוג החשבון. במידה ואנחנו משתמשים בחשבון הראשי של האחסון להקמת אתרים עבור הלקוחות שלנו כל המשאבים המוקצים לחשבון ה – Reseller ישותפו עם יתר הלקוחות וכאשר ישנה בעיה באחד האתרים כל החשבון יכול להיכנס להקפאה / השבתה, וכל האתרים שלנו יהיו חסומים לגישה.   מה צריך לעשות ? יש להקים קבוצות לקוחות (ייתכן כי קבוצה אחת תספיק, לדוג' : Costumers), חבילות אחסון (...
תגיות:העברת אתר לאחסון חדש ובדיקת כתובת דומיין בשרת חיצוני/זמני שלב שינוי כתובת דומיין לשרת חיצוני הינו חלק בקרת האיכות בהעברת אתר לאחסון חדש. כל אחסון מתנהל מעט שונה ויש לצפות בהעברת אתר מאחסון לאחסון שלא יעבור בצורה חלקה. לכן יש לוודא שאכן האתר עבר בשלמותו לשרת האחסון החדש משמע שכל התמונות ו"הפלאגינים" (Plugins) פועלים בצורה תקינה וניתן להתקדם ולבצע שינויי בDNS- של הדומיין לאחסון החדש ללא פגיעה בתפקוד האתר.   הפעולות שיש לבצע שינוי...שלב ראשון נפתח את תוכנת FileZilla ולאחר מכן נלחץ על File > Site Manager או CTRL+S כפי שמופיע בתמונה מטה     שלב שני: פתיחת אתר FTP חדש כעת נלחץ על New Site אשר ממוקם בצד שמאל מלמטה   שלב שלישי: פרטי חיבור שרת מארח – Host: ftp.osx.co.il פורט – Port: 21 סוג השרת – Protocol: FTP – File Transfer Protocol Encryption: Use explicit FTP over TLS if available Logon Type: Normal User שם משתמש של חשבון ה-...
תגיות:1. פתח את תוכנת Outlook 2013 2. לחץ על תפריט קובץ ולחץ על הכפתור עם הפלוס הירוק 'הוספת חשבון'   3 . בחר את האפשרות שמופיע מטה 'הגדרה ידנית או סוגי שרתים נוספים' להגדרות החשבון באופן ידני ולחץ על הכפתור "הבא" להמשך   4. בחר באפשרות השלישית 'POP או IMAP' ולחץ על הכפתור "הבא" להמשך   5. הזן את שמך, בחר סוג חשבון 'IMAP', את כתובת הדואר ופרטי שרת הדואר היוצא והנכנס – כתובות שרתי דואר נכנס ויוצא (IMAP/SMTP...