הדרכה לשימוש במסנן דוא"ל - MailCleaner

הכרות עם מערכת סינון הדואר האלקטרוני

מערכת MailCleaner היא מערכת לניהול וסינון הודעות דוא"ל נכנסות הנחשדות כהודעות זבל (ספאם) בתיבת הדוא"ל שלך.
המערכת תגדיר ותסנן הודעות הנמצאות מעל טווח הנקודות המוגדר מראש ותציג באמצעות דוחות למשתמש על פריטי דואר שנחסמו ותציג אפשרויות לביצוע פעולות הנוגעות לפריט שנחסם.
באמצעות המערכת ניתן לבצע התאמות מוגדרות מראש לסינון דוא"ל מכתובות ספציפיות או שמות מתחם.

דוחות דואר בהסגר

כהגדרה ראשונית המערכת תשלח דוח יומי של דואר בהסגר לכתובת המייל שלכם.

בדוח ניתן לבצע פעולות מהירות של שחרור בקשת אישור חריגה או אבחון מידע על אופן החסימה.

ניתן לבחון את ההודעות ולבצע פעולות בנוגע להודעות ספציפיות אשר נמצאות כעת בהסגר באמצעות הלחצנים בצד הימיני של הטבלה.

לחצן שחרור הודעה – במידה והודעה נחסמה ללא סיבה מוצדקת לטעמכם, ניתן לשחרר את ההודעה כאן.

לחצן הצגת תוכן הודעה – הצגת קוד מקור של ההודעה ונתונים נוספים לצורך בחינת ההודעה לפני שחרור.

לחצן שליחת בקשה חריגה – שליחת בקשת סינון מיוחד לפורטל מדיה כולל העתק של ההודעה שנחסמה.

 

דוח יומי לדואר בהסגר

כניסה למערכת הניהול

ע"מ להיכנס למערכת סינון הדואר שלנו נצטרך להיכנס לקישור הבא : https://mc.osx.co.il:4433/login.php

הקישור יוצג בכל דו"ח אשר תקבלו מהמערכת בעת הודעה על דואר בהסגר.

 

כניסה ראשונה למערכת תבוצע לאחר הוספת חריגה/אישור המשך לאחר קבלת התראת אבטחה.

במסך זה, יש ללחוץ על קישור ה - ADVANCED

 

לחץ על קישור ה - ADVANCED

 

לאחר מכן להמשיך למערכת ע"י לחיצה על כפתור Proceed to mc.osx.co.il.

Proceed to mc.osx.co.il

 

 

בכניסה תצטרכו להשלים את פרטיי הכניסה האישיים שלכם לתיבת הדוא"ל ולהתחבר למערכת.

כניסה למערכת MailCleaner

צפייה בהודעות בהסגר במערכת

לאחר כניסה למערכת תגיעו למסך ההודעות בהסגר בתיבת הדוא"ל המנוהלת על ידכם (ניתן להוסיף מספר תיבות לניהול במערכת אחת).

צפייה בהודעות בהסגר במערכת

 

חיפוש הודעה בהסגר לפי שולח/נושא

במערכת ניתן לבצע חיפוש הודעות לפי נושא ו/או שולח, וזאת באמצעות הגדרת פרמטרים לחיפוש בשדות "שולח" ו – "נושא" ולחיצה כל כפתור חיפוש.
כמובן ניתן לרשום חלק משם השולח או חלק מנושא ההודעה.
לדוגמא : לחיפוש הודעות מחברה כלשהי, יש לרשום את סיומת הדומיין שלהם בשדה "שולח".

צפייה בהודעות בהסגר במערכת

מחיקה ידנית של דואר בהסגר

ניתן לבצע מחיקה כללית של כל הדואר שבהסגר ע"י לחיצה על הקישור "מחיקה ידנית של דואר בהסגר", בשלב הבא תשאלו האם אתם בטוחים שתרצו לבצע מחיקה עבור כתובת הדוא"ל הנוכחית ? כמובן, תצטרכו לאשר בכדי לבצע את המחיקה.

מחיקה ידנית של דואר בהסגר

 

שליחת דוח של דואר בהסגר

בכדי לקבל דוח באופן מידי, ניתן ללחוץ על הקישור "שלח אלי דוח של דואר בהסגר" והדוח ישלח ללא צורך באישור נוסף.

שליחת דוח של דואר בהסגר

 

צפייה בסטטיסטיקת פעולות במערכת

במערכת ניתן לצפות בסטטיסטיקות אישיות לתיבות המנוהלות, לפי מספר ימים אחרונים או בין תאריכים.
הנתונים הנם כלליים עבור כל התיבה ויכולים להיות שימושיים מאוד עבור המשתמש ועבור אחראי המחשוב בחברה.

צפייה בסטטיסטיקת פעולות במערכת

 

הגדרות מערכת

בתפריט העליון נלחץ על כפתור הגדרות בכדי להגיע לאזור ההגדרות האישיות של תיבת הדוא"ל הנבחרת.

הגדרות: ממשק

בעמוד זה, נוכל לבחור את השפה בה יוצג ממשק המשתמש של המערכת.

הגדרות ממשק מערכת MailCleaner

הגדרות: עיבוד דואר זבל

בעמוד זה, נוכל לשנות ולקבוע הגדרות בנוגע לעיבוד דואר זבל/ספאם עבור כל אחת מהתיבות המנוהלות.
ולהגדיר את תצורת הדוחות המתקבלת מהמערכת בפרק זמן מוגדר מראש.

הגדרות: עיבוד דואר זבל

הגדרות: דואר בהסגר

בעמוד זה, נוכל לבצע מספר הגדרות תצוגה לתיבה הנבחרת, האם להסתיר הודעות ששחררתי ? מספר הודעות בכל עמוד, ומספר ימים להצגה כברירת מחדל בעת פתיחת עמוד דואר בהסגר.

הגדרות: דואר בהסגר

הגדרות: ניהול כתובות

בעמוד זה, נוכל להוסיף לניהולנו או להסיר מניהולנו תיבות דוא"ל הרשומות במערכת.
בעת הוספה של כתובת דוא"ל חדשה, תשלח בקשה בהודעה אלקטרונית לכתובת התיבה שהתבקשנו להוסיף.
לאחר אישור הבקשה ע"י בעל הגישה לתיבה הכתובת שנוספה תהיה תחת ניהולנו.
שימושי מאוד במקרה של שימוש בריבוי תיבות, כך שניהול דואר הזבל/ספאם תהיה באמצעות תיבה אחת בלבד.

הגדרות: ניהול כתובות

 

הגדרות: כתובות בטוחות

בעמוד זה, נוכל לנהל את הכתובות הבטוחות שאיננו רוצים שהמערכת תחסום.

נרשום את כתובת הדוא"ל שברצוני להוסיף לרשימת הכתובות הבטוחות בשדה "כתובת" באזור הוספת כתובת לרשימה, מומלץ על רישום הערה לכל כתובת לתיעוד עתידי. לאחר מכן לחצו על כפתור "הוספת כתובת לרשימה" ואם הכל תקין, נוכל לראות את כתובת הדוא"ל שנוספה ברשימה מצד שמאל של העמוד.
בכדי להסיר כתובת כלשהי מהרשימה, יש לסמנה וללחוץ על כפתור "הסרת נבחרים" באזור הפעל, בטל או הסר אחת מהכתובות

ברשימה. נוכל כמובן לנטרל הפעלה של כתובת ברשימה מבלי למחוק אותה ע"י סימונה ולחיצה על כפתור "ביטול/הפעלה" באזור זה.

 

הגדרות: כתובות בטוחות